Pris for råtomter er fra 190.000,- - 390.000,- 

 

Regulert for både fritid og fastboende.

Tomtene kan også leveres med vei, vann, avløp, strøm og internett. Lette grunnforhold, strøm og veg er der allerede.

Hele arealet på tilsammen 14 dekar inkl alle tomter og  friarealer har en prisantydning på kr 850.000,-  

 

Enkel illustrasjon av hvordan det kan se ut.

Tomt nr 1 .......... 2.700 kvm......... 250.000,-
Tomt nr 2 ...........3.300 kvm......... 350.000,-
Tomt nr 3 ........1.800 kvm........390.000,-
tomt nr 4 ........2.600 kvm........190.000,-
Tomt nr 5.........1.700 kvm.......... 190.000,-