Klatreveggen 2 km nord for tomtene. her er det 38 boltede ruter