Opphussetra ligger på vestsiden av Glomma, inntil Hemmeldalen naturreservat, ca 15 km kjøring fra tomtene.