Flere sandbanker i området. Ikke ta plakaten for alvorlig.